1. HỦY ĐƠN HÀNG – THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG

Việc thay đổi hay hủy sản phẩm chỉ được chấp nhận khi cửa hàng chưa tiến hành cắm hoa . Không chấp nhận thay đổi sản phẩm sau khi sản phẩm đã làm xong.

2. TRẢ LẠI HÀNG ĐÃ GIAO

Khách hàng cần lựa chọn mẫu mã sản phẩm phù hợp trước khi quyết định đặt mua.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các lỗi không phải do chúng tôi gây ra. Sản phẩm trả lại không đầy đủ, gãy, hỏng … do lỗi của khách hàng sẽ không được chấp nhận.

Chúng tôi chỉ nhận hoàn trả sản phẩm khi sản phẩm hoa lan không đúng số cành và màu sắc mà KH đặt mua . Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được nhận lại 100% số tiền đã thanh toán. Thời hạn hoàn trả tiền từ 5-7 ngày kể từ ngày nhận được trả lời chính thức của chúng tôi. Khách hàng có thể nhận lại tiền qua chuyển khoản, hoặc tiền mặt…

*****

Khách hàng của PhuQuy Orchids

hinh-anh-hoa-lan-ho-diep-cua-hoa-lan-phu-quy-02
hinh-anh-hoa-lan-ho-diep-cua-hoa-lan-phu-quy-01

*****